NEUS KINKILLA

Des  de ben petita m’ha intrigat què hi ha darrere d’una mirada, d’uns ulls, com si ells em poguessin donar una resposta a tot allò que no en té, com si ells em poguessin fer caure en l‘abisme de l’infinit.  I així, buscant aquesta resposta, va ser com vaig començar a pintar cares com  a excusa per  pintar ulls, aprofitant la versatilitat del rostre humà que per a mi és on es reflecteix  la versatilitat de l’ ànima.

I envoltada, a casa, de totes aquestes cares i sentint-me observada per totes elles, vaig decidir treure les meves dones al  carrer en forma de samarreta i el que podreu veure en aquest blog  és la meva feina, les meves  dones i moltes de les possibilitats que teniu a l’hora de triar la vosta samarreta.

Per què dones?  Potser perquè tenen per a mi moltes més possibilitats de colors, formes i variacions que un rostre masculí; qui sap, potser no és més que el reflex dels  mil i un matisos  de l’ànima femenina.

Desde muy pequeña me ha intrigado lo que hay detrás de una mirada,de unos ojos, como si ellos pudiesen darme una respuesta a todo aquello que no la tiene, como si ellos pudiesen hacerme caer en el abismo del infinito.  Y así buscando esa respuesta fue como empecé a pintar caras como excusa para pintar ojos,aprovechando la versatilidad del rostro humano que para mí es donde se refleja la versatilidad del alma.

 Rodeada en casa de todas estas caras, sintiéndome observada por todas ellas, decidí sacar mis mujeres a la calle en forma de camiseta y lo que podréis ver en este blog es mi trabajo, mis mujeres y muchas de las posibilidades que tenéis para escoger vuestra camiseta.

¿Por què mujeres?  Porque quizás para mí tienen muchas más posibilidades de colores, formas y variaciones que un rostro masculino; quién sabe, quizás no es más que el reflejo de los mil y un matices del alma femenina.

Since childhood I have been intrigued  by  what is behind a gaze,inside eyes,as if they could give an answer to everything that does not have any answer,as if they could make me fall into the abyss of the infinity.   And so looking for this answer I started to paint faces as an excuse to paint eyes,taking advantage of the versatility of the human face, which I believe reflects the versatility of the soul.

Surrounded at home by all  these faces, feeling observed by all of them,I decided to take my women to the streets in the form of a T-shirt.  What you can see in this blog is my task,my girls and the  many options you have when choosing your T-shirt.

Why women?  Maybe because they have more propensity of colours,shapes and variations that the male face doesn’t ;who knows,maybe it is not more than a reflection of one thousand and one nuances of the feminine soul.

Anuncios